CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC NHÀ & CÔNG SỞ TOÀN CẦU
Địa chỉ:
C333, KP5, Phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: 0889 76 1199
Email: admin@ohcglobal.com
MST: 3603566880

Họ và tên
Field is required!
Field is required!
Số điện thoại
Field is required!
Field is required!
Your E-mail Address
Field is required!
Field is required!
  • Chọn dịch vụ
  • Bảo trì văn phòng & nhà xưởng
  • Dịch vụ cung ứng nước uống
  • Dịch vụ cung ứng văn phòng phẩm
  • Cung ứng hóa chất môi trường
Chọn dịch vụ
Field is required!
Field is required!
Message
Field is required!
Field is required!